เมื่อวันที่ 8 มี.ค. บมจ. โกลบอล คอนซูเมอร์ เจ้าของสิทธิดำเนินธุรกิจร้านอาหาร A&W ในประเทศไทย เตรียมยุติการดำเนินกิจการ A&W เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่โรคโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย โดยระบุรายละเอียดว่า

“การหยุดดำเนินกิจการ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่คลอบคลุมเวลายาวนานมากว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้ารวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งทางฝ่ายบริหารเห็นว่า บริษัทไม่สามารถรับผลขาดทุนต่อไปได้ จึงตัดสินใจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติหยุดดำเนินกิจการร้านอาหารในส่วนของ A&W

และทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาให้ปิดร้านอาหาร Kitchen Plus ที่บริษัทบริหารเองที่เหลืออยู่ทั้งหมดอีก 2 สาขา ในเดือนมกราคม 2565 ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินการตั้งสำรองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร เช่น สินทรัพย์ถาวร ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ เช่น เครื่องหมายการค้า เป็นต้น จึงมีผลให้บัญชีเหล่านี้ที่แสดงอยู่ในงบการเงินลดลง”

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการปี 2564 ของ บมจ. โกลบอล คอนซูเมอร์ มีรายได้รวม 1,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากปี 2563 โดยเป็นรายได้จากการขายอาหาร และเครื่องดื่ม (A&W และ Kitchen Plus) มีรายได้ 86 ล้านบาท ลดลง 27% แต่ร้าน A&W ขาดทุนในปี 2564 ถึง 70 ล้านบาท

สำหรับร้าน A&W ก่อตั้งในปี 2468 ที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีอายุกว่า 100 ปี สินค้าแรกที่จำหน่ายคือ รูทเบียร์ ปัจจุบันมีสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ส่วนในไทย A&W เปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวปี 2526 แม้จะมีเครื่องดื่มเอกลักษณ์เป็นตัวชูโรง แต่ในสมรภูมิฟาสต์ฟู้ด 30,000 ล้านบาท A&W กลับเป็นแบรนด์รองในตลาดนี้..

ขอบคุณภาพประกอบ : A&W Thailand