เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมการแก้ปัญหาหนี้สินครูได้ตั้งวันที่ 14 ก.พ.-วันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมานั้น มีครูและบุคลากรทางการศึกษาสนเข้าใจร่วมการแก้ปัญหาหนี้ครูทั้งสิ้น กว่า 40,000 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นลูกหนี้กลุ่มวิกฤติ หรือกลุ่มที่มีการดำเนินการฟ้องร้องอยู่ประมาน 5,000-6,000 ราย ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ตั้คณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถานีแก้หนี้ครูที่จะประจำอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ศธ. ว่า พบปัญหา อุปสรรคอะไรหรือไม่ในการดำเนินการ เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และให้การทำงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

นายสิทธิชัย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ประชุมยังได้มีการนำข้อมูลนำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้ง 40,000 ราย มาตรวจสอบสิ่งที่ลูกหนี้มีความต้องการและสะท้อนปัญหาเข้ามา ได้แก่ เรื่องการลดดอกเบี้ย ความต้องการปรับโครงสร้างหนี้ ปัญหาเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมและความเดือดร้อนจากการทำประกันชีวิต และยังมีปัญหาของลูกหนี้ที่เงินเหลือหลังจากหักชำระหนี้แล้ว น้อยกว่าร้อยละ 30 ด้วย ซึ่งที่ประชุมจะมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามเขตพื้นที่และนำปัญหาที่ได้รับการสะท้อนทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับเขตพื้นที่ไปดำเนินการติดต่อและเชิญผู้ที่ร่วมลงทะเบียนมาหารือร่วมกันและทำการช่วยเหลือ และในวันที่ 8 เมษายนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มาตรการต่างๆ รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติของเรื่องนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เราได้วางเป้าหมายการดำเนินการไว้ว่า ทุกเขตพื้นที่จะต้องเข้าช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มวิกฤติ หรือกลุ่มที่กำลังจะเข้าไปสู่การฟ้องร้องก่อนเป็นอันดับแรก เพราะถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด