สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,150 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,905 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 245 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 497,965 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,168 ราย หายป่วยสะสม 323,217 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 118 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,264 รายแล้ว นอกจากนี้ผู้ป่วยอาการหนัก 4,284 ราย ผู้ป่วยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 954 ราย