@ พบกับคอลัมน์ “สังคมภูมิภาค” ออนไลน์ทุกวันเสาร์ “เมธ บานเย็น” ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนล่าง มารับใช้ ผู้อ่านบนโลกออนไลน์ เช่นเดิม วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565

@ “เบิ่งอีสาน” รอบสัปดาห์นี้…ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน สุรินทร์-ศรีสะเกษ พร้อมใจกันเปิดด้าน “ช่องจอม” และ “ช่องสะงำ” เพื่อความสะดวกและคล่องตัว ด้านการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม…ยโสธร จัดงานประเพณีสรงน้ำ “ธาตุก่องข้าวน้อย”…อำนาจเจริญ “อาจารย์สลา คุณวุฒิ” เปิดถนนสายวัฒนธรรม…โคราช-บุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน…ชัยภูมิ กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง…อุบลราชธานี ก่อสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา

@ ไปที่ด้านชายแดนภาคอีสานตอนล่าง ที่ จ.สุรินทร์…2 ผู้ว่าฯ ไทย-กัมพูชา เปิดด่านชายแดน “ช่องจอม” โดย “นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์” ผวจ.สุรินทร์ พร้อมด้วย “นายแปน โก๊ะซอล” ผวจ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ร่วมกันเป็นประธานเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ด่านชายแดน จะมีการเปิดให้ประชาชน และช่าวต่างชาติเข้าออกได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน สำหรับมาตรการ และหลักเกณฑ์ผ่านแดน ที่รัฐบาลไทยกำหนด ประกอบด้วย หากเป็นคนไทยจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand pass พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง แต่หากเป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทย จะต้องมีประกันภัยวงเงิน 10,000 ดอลลาร์ เพิ่มเข้ามาอีก 1 ขั้นตอน และหากชาวต่างชาติ ใช้บอร์เดอร์พาสในการผ่านแดน จะอยู่ได้ตามพื้นที่ที่กำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน

@ ส่วน จ.ศรีสะเกษ…นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ “นายแปน โกะซอล” ผวจ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และคณะ ร่วมกันเปิดประตูพรมแดน ไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หลังถูกปิดมาอย่างยาวนานจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาล และ ศบค.กำหนด โดยยังคงยึดถือตามข้อตกลง MOU เดิม คือ เปิดเวลา 07.00 น. และปิดในเวลา 20.00 น. ทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายระหว่างประเทศ ให้กลับมาคึกคักดังเดิม รวมทั้งเพื่อให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศ มีความสะดวกและคล่องตัว พร้อมขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย

@ ทางด้าน จ.ยโสธร… “นายสุทธิพงศ์ เวชกามา” นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตาดทอง เตรียมจัดงานประเพณีสรงน้ำธาตุก่องข้าวน้อยฯ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใน “วันที่ 14–15 พฤษภาคม” ณ โบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อยฯ บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

@ สำหรับที่ จ.อำนาจเจริญ… “นายณัฐพงษ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์” นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ร่วม นายไพศาล อาจธะขันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ “อาจารย์สลา คุณวุฒิ” ศิลปินแห่งชาติ ในโอกาสเปิดถนนสายวัฒนธรรม ที่บ้านเกิดเมืองนอน เพื่อนำศิลปะดนตรีในท้องถิ่นได้มาเปิดแสดง พร้อมกับการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าภายใน ถนนรอบศาลหลักเมือง ซึ่งพ่อค้า-แม่ค้า สามารถมาจับจองจุดวางขายของ ได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

@ ที่ จ.บุรีรัมย์… “นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์” รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานจัดงาน “วันแห่งครอบครัว และสมัชชาครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัว Family Friendly Society” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ร่วมกันสร้างสังคมอบอุ่น เอื้ออาทร สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ ความรุนแรง อบายมุข ปัญหาหนี้สิน สภาพที่อยู่อาศัยเป็นต้น

@ ส่วนที่ จ.ชัยภูมิ… “นายอนุชา เจริญรักษ์” นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม การขุดลอกวัชพืช เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในพื้นที่ และเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง หรือน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และน้ำมันเชื้อเพลิง จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า ณ ลำห้วยกุดแซวน้อย บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ

@ ที่ตำบลสีมามงคล อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา “นายวิโรจน์ ศรีสังข์” นายกเทศมนตรีที่นั่น ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้มีรายได้น้อยครอบครัวยากจน และผู้ป่วยติดเตียง ผู้ติดเชื้อผู้มีความเสี่ยงสูง ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 รวมทั้งสิ้น 39 ราย เพื่อเป็นการพยุงประหยัดค่าใช้จ่าย ให้กับชาวบ้านเหล่านี้ได้ระยะหนึ่ง

@ ที่ จ.อุบลราชธานี… “พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด” ผู้บังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์ สถานที่ก่อสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา ที่บริเวณด้านหน้าทิศเหนือของศาลาพระเจ้าใหญ่องค์หลวง วัดหลวง วัดแรกของเมืองอุบลฯ ซึ่งวัดหลวงสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ปี พ.ศ.2322 มีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ หรือเจ้าคำผง เป็นผู้ปกครองเมืองคนแรก

“บรรยายภาพข่าวสังคม”

@ จ.นครราชสีมา…นายธรรมทรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย เปิดชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีนายสุพจน์ ติสันเทียะ ประธานชมรมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจะพัฒนาเครือข่ายต้านทุจริตกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่อำเภอโชคชัย เพื่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ

@ จ.สุรินทร์…นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พร้อมครอบครัว ทำบุญถวายพระพุทธรูปหยกขาว และร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดป่าสมานมิตร ตำบลบักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จำนวน1,000,000 บาท

@ จ.อุบลราชธานี..พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ ผบก.ภ.จว.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจัดขึ้น ที่ศูนย์คุมประพฤติภา8ประชาชน ตำบลไร่น้อย

“ประเมธ เพราะพินิจ” หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคอีสานตอนล่าง รายงาน