วันแห่งการตระหนักรู้เรื่องคนสองเพศ (Intersex Awareness Day) เป็นวันที่ถือกำเนิดมาเพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในสิทธิของบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม หรือคนที่เกิดมามีลักษณะทางกายภาพที่ไม่สามารถระบุเพศที่ชัดเจนได้ โดยอาจมีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศ มีปริมาณฮอร์โมนหรือโครโมโซมเพศที่ผิดปกติ หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ค่อยๆ ปรากฏเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ คนข้ามเพศเกิดมาพร้อมกับลักษณะทางเพศที่ไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานทางการแพทย์และทางสังคมสำหรับร่างกายของผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งชาวอินเตอร์เซ็กซ์ก็สามารถมีความหลากหลายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

สัญลักษณ์ที่นิยมหรือแพร่หลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจุดตัด ได้แก่ กล้วยไม้และธงจุดตัด การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในบางครั้งอาจเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงบทความที่ได้รับการวิจัยมาอย่างดี ในขณะที่การใช้สัญลักษณ์ที่ใช้ (หรือใช้) โดยกลุ่มประชากรที่ตัดกันอื่นๆ อาจบ่งบอกถึงการวิจัยที่ไม่ดี หรือมีความเข้าใจที่จำกัดของคนข้ามเพศ

ธงอินเตอร์เซ็กซ์
ธงนี้สร้างขึ้นโดย Morgan Carpenter แห่ง Intersex Human Rights Australia ในปี 2013 และมีครีเอทีฟคอมมอนส์ “ศูนย์” ใบอนุญาตสากล ทำให้ใช้งานได้ฟรี พวกเขาพูดว่า “สีเหลืองถือเป็นสีกะเทยมาช้านานแล้ว … สีม่วงก็ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน … วงกลมไม่แตกและไม่มีการตกแต่ง เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และความสมบูรณ์ และศักยภาพของเรา เรายังคงต่อสู้เพื่อเอกราชของร่างกายและความสมบูรณ์ของอวัยวะเพศ และนี่เป็นสัญลักษณ์ของสิทธิที่จะเป็นใครและเราต้องการจะเป็นอย่างไร”

หากคุณเรียกดูช่วงของการกระทำที่เป็นเอกสารสำหรับ Intersex Awareness Day และ Intersex Day of Solidarity ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณจะเห็นการใช้สัญลักษณ์นี้อย่างสร้างสรรค์ เราใช้รูปแบบการยึดถือนี้เป็นโลโก้ของเราสำหรับโครงการ Intersex Day: โครงร่างของหัวใจ

สีที่ได้รับการใช้ในการส่องสว่างอาคารและสะพานที่มีตัวอย่างในฮูสตัน, เทกซัส, มาดริด ประเทศสเปน และบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

กล้วยไม้
กล้วยไม้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์โดยกลุ่มที่มีเพศผสมหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีภูมิไวเกินหรือดื้อต่อแอนโดรเจน คำว่ากล้วยไม้มาจากคำภาษากรีกโบราณ ὄρχις (órkhis) สำหรับลูกอัณฑะหรืออัณฑะ พรรณนาถึงรูปร่างของหัวแฝดในไม้ดอกบางชนิด

รูปแบบของการผ่าตัดอวัยวะสืบพันธุ์ที่เรียกว่า Orchidectomy หรือ orchiectomy หมายถึงการผ่าตัดเอาอัณฑะออก สิ่งนี้ยังคงเป็นประสบการณ์ทั่วไปสำหรับผู้ที่มีภาวะดื้อแอนโดรเจนและความแตกต่างระหว่างเพศอื่นๆ เนื่องจากฐานหลักฐานที่ไม่ดีหรือแย่มาก การแทรกแซงดังกล่าวจึงเป็นที่ถกเถียงกัน

กล้วยไม้ปรากฏตัวอย่างเช่นในโลโก้ของกลุ่ม AIS-DSD สนับสนุน (USA), เอไอเอสสนับสนุนกลุ่มออสเตรเลียและยังอยู่ในภาพยนตร์เรื่องกล้วยไม้ : My Intersex Adventure

อย่างไรก็ตามคำจำกัดความตามสิทธิสมัยใหม่ของเพศกำกวมอ้างถึงลักษณะต่างเพศและลักษณะทางเพศที่หลากหลาย พวกเขาตระหนักว่าคน intersex บางคนอาจเข้าใจว่าตัวเองเป็นคน intersex รวมถึงผู้หญิง intersex ผู้ชาย intersex และ non-binary intersex ในขณะที่บางคนมีรูปแบบ intersex และบางคนใช้ศัพท์ทางการแพทย์

คนข้ามเพศมีรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย อัตลักษณ์ทางเพศของเราอาจตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกเกิดหรือได้รับเลือก

คำอื่นๆ สำหรับเพศกำกวม ได้แก่ “กะเทย”, “ความแตกต่างของพัฒนาการทางเพศ” และ ความผิดปกติของพัฒนาการทางเพศ” เงื่อนไขเหล่านี้บางข้อโต้แย้งกันอย่างมาก

คำว่า “กะเทย” มีความสัมพันธ์ทางกวี การแพทย์ และชีวภาพ มันถูกเรียกคืนโดยคนข้ามเพศบางคน แต่สำหรับคนอื่น ๆ มันมีความหมายแฝงที่ไม่พึงประสงค์และอาจถือได้ว่าไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

หลายคนมีปัญหากับ “ความผิดปกติของพัฒนาการทางเพศ” หรือ “DSD” เนื่องจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นเองระหว่างเพศเอง ส่งผลให้มีการยกเลิกการคัดเลือกและการรักษาก่อนคลอด รวมถึงการผ่าตัดและการรักษาด้วยฮอร์โมนที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ในช่วงวัยทารก วัยเด็ก และวัยรุ่น การรักษาในวัยเด็กมีความเสี่ยงที่ดีเทียบได้กับการรักษาที่อวัยวะเพศหญิง: ความผิดปกติทางเพศและการขาดความรู้สึก พวกเขาเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเด็กและได้รับความยินยอมอย่างจำกัดจากพ่อแม่ที่อ่อนไหวทางอารมณ์เท่านั้น

นักเคลื่อนไหวหลายคนโต้แย้งว่า “ความแตกต่างของพัฒนาการทางเพศ” ไม่ได้ท้าทายความผิดปกติของลักษณะทางแยก เนื่องจากไม่สามารถแยกแยะ DSD ตัวใดตัวหนึ่งออกจากอีกตัวหนึ่งได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : Intersex Day