เป็นโครงการสำคัญที่ประชาชนคาดหวังว่าจะมาปิดตำนาน ”ถนนพระราม 2-ถนน 7 ชั่วโคตร” อันลือลั่น เพราะวิกฤติรถติดจากการก่อสร้าง…สร้างแล้วสร้างอีก..สร้างไม่รู้จักจบจักสิ้น  สำหรับ ทางยกระดับถนนพระราม 2 ที่มีชื่อเป็นทางการว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 หรือ M82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ของกรมทางหลวง (ทล.) 

ล่าสุด กระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบผลการประกวดราคา (ประมูล) โครงการระยะ (เฟส) 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม.  ซึ่งใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) วงเงิน 19,700 ล้านบาท  รวม 10 สัญญา (10 ตอน) แล้ว หลังจากนี้กรมทางหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลเป็นทางการบนเว็บไซต์กรมทางหลวงภายใน 7 วัน หากไม่มีผู้ทักท้วง จะเชิญผู้ชนะประมูลมาลงนามสัญญาทั้ง 10 ตอนภายในเดือน ม.ค.นี้ จากนั้นผู้รับจ้างจะได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างต่อไป ทล.พร้อมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ 100%  เนื่องจากใช้พื้นที่เกาะกลางถนนพระราม 2 มีระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 1,080 วัน หรือนานประมาณ 3 ปี  แล้วเสร็จประมาณต้นปี 68 

โครงการมีจุดเริ่มต้นก่อสร้างเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 พื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รูปแบบเป็นทางยกระดับ (ทางลอยฟ้า) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ  

DCIM\100MEDIA\DJI_0082.JPG

ขณะเดียวกันกรมทางหลวงวางไทม์ไลน์สู่เป้าหมายการเปิดให้บริการประชาชน โดยเตรียมเสนอรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP (พีพีพี) ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) มอเตอร์เวย์สายนี้ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในปีนี้เพื่อเร่งประมูลพีพีพีและได้ผู้ชนะเข้าติดตั้งระบบปี66-68 เพื่อเปิดบริการเต็มรูปแบบภายในปี 68

สถานะของโครงการระยะแรกช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย กม.11+959 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ -กม.ที่ 20+295 พื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 8.3 กม. วงเงินรวม 10,477,386,000 บาท  แบ่งเป็น 3 สัญญา (3 ตอน) กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างภาพรวมทั้ง 3 ตอนได้ผลงาน 54.990% จากแผนงาน 54.347% เร็วกว่าแผน 0.640% แบ่งเป็น

ตอน 1 กม.11+959-14+534 พื้นที่กรุงเทพฯ 2.547 กม. ค่าก่อสร้าง 3,994,400,000 บาท กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ (กลุ่มบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ได้ผลงาน 57.57% จากแผนงาน 56.54% เร็วกว่าแผน 1.03% 

ตอน 2 กม.ที่ 14+534-18+642 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร  4.1 กม. ค่าก่อสร้าง 3,991,986,000 บาท บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดเป็นผู้รับจ้าง ได้ผลงาน 42.381% จากแผนงาน 42.897% ช้ากว่าแผน 0.516% 

ตอน 3 กม.ที่ 18+642-20+295 พื้นที่ จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 1.653 กม. ค่าก่อสร้าง 2,491,000,000 บาท บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง ได้ผลงาน 71.061% จากแผนงาน 71.624% ช้ากว่าแผน 0.5% คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือน ส.ค.65   

สำหรับค่าธรรมเนียมผ่านทางรถ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และคิดตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อกม. รถ 6 ล้อ ค่าแรกเข้า 16 บาท บวกตามระยะทาง 3.20 บาทต่อกม. และรถ 6 ล้อขึ้นไป ค่าแรกเข้า 23 บาทบวกตามระยะทาง4.60 บาทต่อกม. ตลอดเส้นทางจากบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 24.7 กม. ค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ ตกประมาณ 58 บาท จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ทั้งแบบเงินสด (Manual) และแบบอัตโนมัติ (ETC)  สามารถรองรับระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น หรือ Multi-Lane Free Flow (MLFF) 

โดยมีด่านฯ 6 แห่ง ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์, ด่านมหาชัย 1, ด่านมหาชัย 2, ด่านสมุทรสาคร 1, ด่านสมุทรสาคร 2 และ ด่านบ้านแพ้ว    

โครงการจะช่วยเติมเต็มแผนแม่บทโครงข่ายมอเตอร์เวย์ระยะ 20 ปี เสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อมต่อภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ตลอดจนแบ่งเบาการจราจรบนถนนพระราม 2 ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง

เมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มทางเลือกการเดินทางบนถนนพระราม 2 ทั้งทางยกระดับและทางราบถึง 20 ช่องทาง ยืน1 ในการรองรับปริมาณจราจรได้กว่า 4 แสนคันต่อวัน โดยทางยกระดับ 6 ช่องรับรถประมาณ 2 แสนคัน และพื้นราบอีก 14 ช่องที่ขยายจาก 10 ช่องเป็น 14 ช่องแล้วเสร็จไปก่อนแล้วได้กว่า 2 แสนคัน 

อีกใจความสำคัญ…เมื่อสร้างเฟสแรกเสร็จในเดือน ส.ค.นี้  อธิบดีกรมทางหลวง สราวุธ ทรงศิวิไล เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้ชั่วคราว (ฟรี) ไปก่อนระหว่างรอโครงการเฟส 2 และการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง

เช็กความพร้อมการเปิดบริการณจุดๆนี้ ฝั่งขาออกใช้ทางยกระดับตั้งแต่ด่านฯพันท้ายนรสิงห์ จนถึงด่านมหาชัย 1 พื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 4 กม. และลงถนนพระราม 2 ในทางกลับกันฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ขึ้นจากด่านมหาชัย 1 ลงที่ด่านฯพันท้ายนรสิงห์ เช่นเดียวกัน  

ไม่สามารถเปิดบริการได้ครบเฟสแรก 8.3 กม. เนื่องจากช่วงต้นโครงการตอน 1 ที่เชื่อมต่อกับด่านบางขุนเทียน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลงพื้นที่ก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกไปไม่นาน   

ต้องรอ กทพ.สร้างเสร็จก่อนจึงเปิดบริการเชื่อมต่อการเดินทางวิ่งฉิววาร์ปทะลุทางด่วนได้ยาวๆในอนาคต….ส.ค.นี้เจอกันพิกัดเดิมถนนพระราม 2 เติมความเร็ว (นิดหน่อย) ด้วยทางลอยฟ้า 4 กม. 

————————————
คอลัมน์ มุมคนเมือง
โดย ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่ง