โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นโรคที่พบเจอได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย โดยสามารถสังเกตได้จากอาการเหล่านี้คือ 1. ปวดที่ต้นคอร้าวลงมาที่แขน 2. ปวดที่หลังร้าวลงมาที่ขา 3. ปวดที่ต้นคอหรือหลังเรื้อรัง โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง…เป็นระยะเวลานาน ๆ มากกว่า 14 วันขึ้นไปและไม่หายปวด

ทั้งนี้ นพ.ธีรศักดิ์ พื้นงาม ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและกระดูกสันหลัง รพ.พญาไท 1 ระบุว่า โรคดังกล่าวเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ 1. อายุ หมอนรองกระดูกจะทำหน้าที่เหมือนกับโช้คอัพของกระดูกสันหลัง และเมื่อเวลาผ่านไปหมอนรองกระดูกของคนเราก็จะมีการสึกหรอและเสื่อม เกราะภายนอกของหมอนรองกระดูกแตกและส่งผลให้เนื้อของหมอนรองกระดูกภายในนั้นปลิ้นออกมา ทำให้เนื้อภายในที่มีลักษณะเหมือนเจลลี่เลื่อนออกไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ในโพรงประสาทไขสันหลัง ส่งผลให้เกิดอาการปวดคอและหลังต่าง ๆ ตามมา

นพ.ธีรศักดิ์ พื้นงาม

2. กิจกรรมประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา ยกของหนัก นั่งผิดท่า ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพ

3. อุบัติเหตุ ในกรณีที่ได้รับแรงกดทับหรือการกระแทกที่รุนแรง อาจส่งผลให้หมอนรองกระดูกเกิดแตกและปลิ้นออกมากดทับที่เส้นประสาทได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สามารถทำได้หลายวิธี คือ

1. รักษา…โดยหลีกเลี่ยงการผ่าตัด นวัตกรรมการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency / RF) การใช้คลื่นวิทยุเข้าไปสลายส่วนของหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทให้หายไป โดยใช้ตัวนำที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงลงไปยังบริเวณจุดที่เป็นสาเหตุของอาการปวด วิธีนี้คนไข้จะใช้เวลาพักฟื้นอยู่ที่ รพ.เพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น นวัตกรรมการรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยการฉีดซีเมนต์ (Vertebroplasty) ในกรณีที่คนไข้มาด้วยอาการปวดอันเกิดจากกระดูกสันหลังทรุดตัว แพทย์จะใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดซีเมนต์เข้าไปยังข้อกระดูกสันหลังที่มีการทรุดตัว ซีเมนต์จะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมข้อกระดูกสันหลังข้อดังกล่าวและส่งผลให้อาการปวดนั้นหายไป นวัตกรรมการระงับอาการปวดจากกระดูกทับเส้น ด้วยการฉีดยาบล็อกเส้นประสาท (Interventional Selective Nerve Root Block) แพทย์จะทำการฉีดยาที่มีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบเข้าไปยังจุดที่เป็นสาเหตุของอาการปวด ส่งผลให้อาการปวดดังกล่าวหายไป โดยการรักษาด้วยวิธีนี้คนไข้ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่ รพ.

2. รักษา…โดยการผ่าตัดแผลเล็ก นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แบบแผลเล็กด้วยกล้องขยายกำลังสูง (Microscopic Discectomy)แพทย์จะทำการผ่าตัดคนไข้ร่วมกับการใช้กล้องขยาย Microscopic ที่มีกำลังการขยายสูง ทำให้สามารถมองเห็นระบบประสาทภายในร่างกายของคนไข้ได้อย่างชัดเจน จึงรักษาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิผลสูงสุด แผลมีขนาดเล็กเพียงแค่ 2.5 เซนติเมตร เท่านั้น โดยการรักษาด้วยวิธีนี้คนไข้จะใช้เวลาในการพักฟื้นอยู่ที่ รพ. เพียงแค่ 1 คืน นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แบบผ่านกล้อง (Endroscopic Discectomy) แพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อเปิดแผลขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร ที่ข้างลำตัวของคนไข้ใกล้ ๆ กับบริเวณที่เป็นสาเหตุของอาการปวด แล้วนำกล้อง Endroscopic ทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตรสอดผ่านปากแผลเข้าไป และทำการผ่าตัดโดยมองผ่านจอภาพที่แสดงผลมาจากกล้อง วิธีการผ่าตัดในรูปแบบนี้คนไข้จะใช้เวลาพักฟื้นอยู่ที่ รพ. เพียงแค่ 1 คืน

นวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ด้วยเลเซอร์ผ่านกล้องใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก (SELD) แพทย์จะทำการนำกล้องใยแก้วนำแสงที่มีลักษณะคล้ายเข็ม ขนาดเพียงแค่ 1 มิลลิเมตร สอดผ่านเข้าไปที่บริเวณก้นกบของคนไข้เพื่อเข้าไปยังจุดที่มีการเสื่อมของหมอนรองกระดูก โดยแพทย์จะสามารถมองเห็นภายในร่างกายของคนไข้ได้อย่างชัดเจนผ่านจอภาพที่แสดงผลจากกล้อง และทำการผ่าตัดรักษาด้วยการใช้เลเซอร์ ซึ่งเลเซอร์นี้จะใช้สำหรับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ

ข้อดีการผ่าตัดแบบ SELD คือ ในการผ่าตัดรักษา แพทย์จะสามารถขยับกล้องขึ้นลงเพื่อทำการผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกที่เสื่อมในจุดต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ…โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหม่! ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียงแค่ 1 มิลลิเมตร คนไข้จึงใช้เวลาพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น

หากมีอาการเข้าข่ายอย่าชะล่าใจ สามารถสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ดูแลกระดูกสันหลังแบบผสมผสานโรงพยาบาลพญาไท 1 ชั้น 5 อาคาร 3 โทร. 0-2201-4600 ต่อ 2688-2690

คอลัมน์ : คุณหมอขอบอก
เขียนโดย : อภิวรรณ เสาเวียง