เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยภายในรั้วรัฐสภาในวันลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ วาระรับหลักการในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ว่า ภายหลังที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองกว่า 5 กลุ่ม ออกมาประกาศนัดจัดกิจกรรม “ราษฎรยืนยันดันเพดาน” โดยจะเคลื่อนไหวมายังหน้ารัฐสภานั้น ได้รับทราบข้อมูลว่า นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ได้ประสานมายังรัฐสภาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจุดยืนต้องการยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นฉบับภาคประชาชนแท้จริง โดยคาดว่ายื่นหนังสือช่วงเวลา 13.00 น. ก่อนที่จะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างตัวแทนผู้เรียกร้อง ตัวแทนวิปฝ่ายค้าน และตัวแทนวิปรัฐบาล พร้อมกับรับปากว่าจะไม่กดดันการลงมติญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แต่จะชุมนุมอย่างสงบ สันติ โดยหลังจากแสดงเจตจำนงต่อรัฐสภาแล้วก็จะเคลื่อนขบวนกิจกรรมไปยังสกายวอล์ก แยกปทุมวัน ขณะที่การลงมติจากเดิมคาดการณ์ไว้เวลาประมาณ 16.00 น. ก็น่าจะล่าช้าออกไปเล็กน้อยเนื่องจากมีการอภิปรายของสมาชิกจำนวนมาก ส่วนมาตรการความปลอดภัยนอกรั้วรัฐสภา ขอให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง ซึ่งคาดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีผลกระทบต่อการพิจาณาของรัฐสภาและการเดินทางโดยรอบแต่อย่างใด

ส่วนความกังวลกรณีการนัดรวมตัวจัดกิจกรรมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้รับข้อมูลจากไผ่ ดาวดิน ว่าจะมีจำนวน 1,000 คนนั้น นายสมบูรณ์ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าทางกลุ่มย่อมเข้าใจสถานการณ์ดีซึ่งต้องคำนึงภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่าง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) อาทิ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง