เมื่อวันที่ 16 พ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ของฤดูฝนปี 2565 โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมกับมีระบบแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการเดินทางสัญจรของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะทางบกและทางเรือ นายกฯกำชับให้กระทรวงคมนาคม และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน โดยเส้นทางคมนาคมทางบก ให้มีการตรวจตราป้ายแจ้งเตือนบนถนนหนทาง ป้องกันสิ่งกีดขวางบนท้องถนน เป็นต้น ส่วนทางน้ำขอให้มีความเข้มงวดเมื่อมีประกาศเตือนภัย หรืองดให้เรือออกจากฝั่งเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น.