เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา คณะก้าวหน้า ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในทะเบียนบ้านหมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง โดยสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 11 ลำดับที่ 245 ได้เดินทางทางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายก และสมาชิกเมืองพัทยา ที่เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 3 มีหน่วยเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 38 หน่วย สถานที่ประกอบไปด้วยที่วัดใหม่สำราญเกาะล้าน จำนวน 2 หน่วยโรงเรียนเมืองพัทยา 11 จำนวน 2 หน่วยมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ จำนวน 3 หน่วย โรงเรียนเมืองพัทยา 5 จำนวน 8 หน่วย เซนต์นิโคลัสจำนวน 2 หน่วยสำนักสงฆ์หนองอ้อ จำนวน 3 หน่วยที่ทำการชุมชนชุมสาย 1 หน่วย โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 3 หน่วย โรงเรียนอิสลามพัทยาใต้ 3 หน่วย โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 6 หน่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 4 หน่วย รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 21030 คน