เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง นายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา เขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ก่อนนำเดินเยี่ยมชมจุดต่างๆ รวมทั้งคูหาลงคะแนนเสียงของผู้ที่อาจป่วยโควิด-19 ตามลำดับในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมทักทายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ ชลบุรี กล่าวว่า โดยรวมแล้วถือว่าหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยามีความเรียบร้อยดี ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน อาจมีฝนตกเป็นระยะ ประชาชนต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทาง ควรเตรียมตัวมาให้ดี ทั้งนี้หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็มีการเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ก็จะพิจารณาตามสถานการณ์ พิจารณาความเป็นจริง จังหวัดชลบุรี กกต. และเมืองพัทยา ได้รณรงค์ให้คนพัทยาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด เพราะเป็นเมืองปกครองพิเศษทั่วประเทศมี 2 แห่ง คือ กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา ซึ่งวันนี้เลือกตั้งพร้อมกัน

โดยในส่วนของหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยา ได้มีการเตรียมคูหาเลือกตั้งสำหรับผู้ที่คาดว่าจะป่วยโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของพี่น้องพัทยามาพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป ทุกหน่วยเลือกตั้งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่