เมื่อวันที่ 1 ส.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,147 ราย

1. Cluster บริษัท แด-เอ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบึง 10 ราย

2. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 28 ราย

3. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 13 ราย

4. ต่างจังหวัดเดินทางเข้ามารักษาในจังหวัด (กทม.) 1 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด

5.1 กทม. 4 ราย

5.2 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 262 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 152 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 53 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 180 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 440 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,534 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 622 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม