เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่รัฐสภา ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกมธ. พิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่องร้องเรียน ทุจริตฉ้อโกงเงินรายได้สลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พล.อ.กะสิณ ทองโกมล นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย ร้องเรียน นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่อทุจริตฉ้อโกงเงินรายได้จากโควตา สลากกินแบ่งรัฐบาลของสมาคมกีฬาคนพิการฯ โดยมีฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง กมธ.ยกเว้น นายชูเกียรติ ผู้ถูกร้องไม่เดินทางเข้าชี้แจง

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กีฬา สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ พล.อ.กะสิน ทองโกมล นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย ผู้ร้อง และนายอธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมฯ แจงทีประชุม กมธ. สรุปตั้งแต่ปี 2559-2564 โควตาสลาก ในแต่ละงวดที่สำนักงานสลาก ให้โควตาต่อสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ งวดละ 12,000 เล่ม หายจากมือของบุคลากรทางกีฬาของผู้พิการที่มียอดรวมเป็นเงินเสียหายไปกว่า 2,100 ล้านบาท และเชื่อว่าตกไปอยู่ในมือนายทุน

“เพื่อความเข้าใจเงินรายได้ของสมาคมฯนั้น ขออธิบายกรณีดังกล่าวนี้ว่า ต้นทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ฉบับ สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโควต้ามาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะ ตกราคาอยู่ที่ฉบับละ 68.80บาท ต่อ 1 ฉบับ โดยที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะนำไปจำหน่ายในราคา 80 บาท ซึ่งมีส่วนต่างเป็นกำไรเกิดขึ้นทันที่ 11.20 บาท ต่อฉบับ ซึ่งเงินจำนวนนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1.วงเงิน 9.60 บาท มอบให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ขึ้นตรงกับ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ประมาณ 24 แห่ง ตามชนิดกีฬา ที่ถือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายและ 2. เงินที่เหลือ 1.60 บาทเป็นส่วนที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบควบคุม ดูแล การจำหน่ายสลากกินแบ่งของสมาชิกของสมาคมฯที่ได้นำสลากไปจำหน่ายตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องการกำหนดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” นายอธิปรัฐ กล่าว

นายอธิปรัฐกล่าวต่อว่า ปัญหาจึงมีอยู่ว่า เมื่อสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯได้โควตาสลากมาจำหน่าย 12,000 เล่มต่องวดสลากทั้งหมดไม่ถึงมือสมาคมที่เป็นสมาคมขึ้นตรงทำให้สลากทั้งหมดที่ต้องนำมาให้ บุคลากรนักกีฬาคนพิการจำหน่ายนั้นหายไปเมื่อคำนวณความเสียหาย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 144 งวดแล้วเอา จำนวนเล่ม 12,000 เล่มไปคูณ จะมีจำนวนสลากทั้งหมด ที่ได้รับโควตาไปแล้ว 1,728,000 เล่ม เมื่อนำมาคูณจำนวน 100 ฉบับต่อเล่ม คิดเป็นจำนวนสลากได้ 172,800,000 ฉบับเมื่อคูณส่วนต่างคือฉบับละ 11.20 บาท เป็นเงิน 1,935,360,000 บาท ทั้งนี้ ในเดือน ก.พ.ปี 2565 ทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักคนพิการไทย ได้ร้อง ให้ทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียน เข้ามาแก้ไขปัญหา แต่กลับไม่ได้รับคำตอบจึงได้เข้ามาร้องต่อ ประธาน กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ที่ประชุม กมธ.ได้มีการซักถาม เกี่ยวกับปัญหานี้ โดยมี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ คณะกรรมาธิการกีฬา และ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬาฯ ซักถาม ทางตัวแทน การกีฬาแห่งประเทศไทยและ ตัวแทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีปัญหาการร้องเรียนการทุจริตจริงแต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติให้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กับทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯว่ามีการทำผิดสัญญาหรือเงื่อนไขประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่ภายใน 7วัน และให้เร่งส่งหนังสือดังกล่าวไปฝ่ายนิติกร การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา จากนั้นเมื่อ กกท.ตรวจสอบให้สรุปผลส่งกลับมายังกมธ.กีฬาฯ ภายใน 30 วันหากพบว่ามีการกระทำผิด ให้ กกท.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายทะเบียน ตามพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ต่อไป.