ต้องขอปรบมือให้ดังๆ กับ โครงการวิศวกรสังคมจิตอาสากู้ชีพ-กู้ภัย ผลงานของทีม SRU RESCUE จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ที่เพิ่งไปคว้ารางวัลชนะเลิศ และเข้ารับพระราชทานรางวัลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 หรือ The 5th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival (BRICC Festival 2022) ซึ่งมีนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 28 ทีม เข้าร่วมประกวดผลงานในครั้งนี้

สำหรับทีม SRU RESCUE ประกอบด้วย 1.สุรยุทธิ์ หนูอุ่น 2.ธนพล โคตรวงษา 3.พัทธดนย์ ขำหวาน 4.วรฉัตร ทิพย์รัตน์ 5.รัตนพร อ่อนสงค์ และ 6.ทิพย์ประภา คุ้มชำนาญ โดยมี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ธีรภัทร อาศิรพจน์ เป็นที่ปรึกษา

“ธนพล โคตรวงษา” ประธานชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล่าว่า โครงการวิศวกรสังคมจิตอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการปฐมพยาบาล และสามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี สร้าง วิทยากรจิตอาสา ในการอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังได้นวัตกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย และจัดตั้งทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษตอบโต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตนและเพื่อนๆในทีมได้นำผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวไปประกวดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งหมด 28 ทีม ซึ่งในการประกวดโครงการไม่จำกัดรูปแบบวิธี ใช้เวลา 10-15 นาทีในการนำเสนอผลงาน จากนั้นคณะกรรมการจะซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

“การคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ ที่สำคัญต้องขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา ศิษย์เก่า และสมาชิกชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่มีการก่อตั้งชมรมจนถึงปัจจุบัน” ธนพล กล่าวด้วยความภูมิใจ

นับเป็นอีกกลุ่มนักศึกษาที่นำพลังมาใช้ทำงานจิตอาสากู้ชีพ กู้ภัย ได้อย่างน่าชื่นชม และการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งตอบแทนในการทำความดีให้กับสังคมของนักศึกษากลุ่มนี้ ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง!!!