เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงไอเดียการจัดระเบียบสายสื่อสาร กรณีการพาดสายสื่อสารว่าต้องขออนุญาตหน่วยงานไหนก่อนว่า ตอนไปวิ่งออกกำลังที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา เห็นคนกำลังพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่รู้ว่าขออนุญาตใคร และสถานการณ์ของสายสื่อสารในปัจจุบันก็แย่อยู่แล้ว ไม่อยากให้มีการเพิ่มเข้าไปอีก โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอำนาจการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า เป็นอำนาจของหน่วยงานใด เนื่องจากเสาไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แต่ถ้าเกิดการสร้างความรกรุงรัง น่าจะเป็นกทม.ที่ต้องไปดู เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องไปดูกรอบอำนาจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนี้การพาดสายสื่อสารเพิ่ม ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก่อน ไม่ใช่อยากจะพาดก็พาด บางครั้ง เราต้องคิดนอกกรอบเหมือนกัน จะได้แก้ปัญหาระยะยาวได้