เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พร้อมคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 7 ก.ค.นี้ เพื่อตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตร การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการน้ำ โดยนายกรัฐมนตรีจะไปสักการะศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และกราบนมัสการพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง ที่วัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร ในเวลา 09.15 น. จากนั้นจะไปตรวจเยี่ยมการบริหารงานกล้วยแปลงใหญ่ ณ บ้านท้องคุ้ง หมู่ 7 ต.พุทรา อ.คลองขลุง โดย ผวจ.กำแพงเพชร จะกล่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) รวมถึงรายงานการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงผลการดำเนินงานแปลงใหญ่กล้วยไข่ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จากนั้นจะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต.บางวัว อ.คลองขลุง โดยนายกฯจะมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ 1 หลัง และบ้านที่ดำเนินการเสร็จแล้วแก่ผู้แทน 10 หลัง ซึ่งสร้างโดยโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประจำปี 65 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

ขณะที่ช่วงบ่าย นายกฯจะไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำ การเพิ่มพื้นที่ชลประทานของ จ.กำแพงเพชร ที่ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ) ต.วังแขม อ.คลองขลุง สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ อ.คลองขลุง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร และอ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รวม 101,000 ไร่ นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะประชาชนกลุ่มผู้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง พร้อมรับทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่ รับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง จากนั้นนายกฯจะไปตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โมเดล ที่หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี รับฟังสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม โครงการขาณุวรลักษบุรีโมเดล จากประธานกลุ่มปลูกข้าว GAP ขาณุวรลักษบุรี โดยนายกฯจะได้พบปะผู้ประกอบการและเกษตรกร ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ ขาณุวรลักษบุรี โมเดล เป็นโมเดลที่เป็นการขับเคลื่อน รวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรใน ต.แสนตอ ต.เกาะตาล ต.บ่อถ้ำ ต.ยางสูง และ ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน ที่พัฒนาการรวมตัวของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพันธุ์ กข79 เป็นโครงการ “ขาณุโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นนุ่มจากกรมการข้าวที่ผลักดันให้จ.กำแพงเพชร เป็นแหล่งปลูกข้าวพื้นนุ่มคุณภาพ มีการบริหารจัดการน้ำจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการนำร่อง ที่จะเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ชาวนาได้เห็นต้นแบบที่แท้จริงว่าทำนาอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ จึงเกิดเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะสามารถเชื่อมโยงสร้างรายได้ระหว่างธุรกิจชุมชนได้หลายทาง ตามแนวทางเศรษฐกิจของชุมชน