เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผอ.เขตลาดกระบัง กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านพูนสิน 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบังว่า หมู่บ้านพูนสิน 3 แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง เป็นพื้นที่เอกชน ซึ่งสำนักงานเขตได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำนำไปติดตั้งในหมู่บ้าน เพื่อเร่งระบายน้ำลงคลอง แต่เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองมีระดับสูง จึงอาจทำให้ระบายได้ช้า รวมทั้งกระสอบบรรจุทราย 500 ใบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นอกจากนั้น ที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้ขุดลอกท่อระบายน้ำตามแนวถนนสายหลัก (ถนนสาธารณะ) ที่เชื่อมกับถนนเข้าหมู่บ้าน (ถนนส่วนบุคคล) เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ อีกทั้งได้ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร กรมชลประทาน เปิดประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ เพื่อผลักดันน้ำฝั่งเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ออกไปยังฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงสู่แม่น้ำบางปะกง 

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผอ.สำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบหมู่บ้านพูนสิน 3 มีปัญหาขยะและระบบท่อระบายน้ำไม่ได้เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งสำนักการระบายน้ำพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกรณีนิติบุคคลร้องขอ ขณะเดียวกันได้ประสานกรมชลประทาน เร่งลดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสถานีสูบน้ำคลองแสนแสบ ตอนหนองจอกและสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ ซึ่งทั้งสองสถานี มีกำลังสูบขนาด 60 ลบ.ม./วินาที ไปลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เพื่อไปสู่สถานีสูบน้ำตามแนวคลองชายทะเลแล้วสูบลงสู่อ่าวไทย

ซึ่งปัจจุบันกรมชลประทานเดินเครื่องสูบน้ำ 5-6 เครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนพื้นที่ชั้นใน กทม.ได้เร่งระบายน้ำคลองแสนแสบ โดยใช้สถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำพระโขนง ส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ หรือคลองพระโขนง ใช้สถานีสูบน้ำพระโขนงช่วยลดระดับน้ำอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น กรมชลประทานยังมีแผนแก้ปัญหาระดับน้ำสูงของคลองประเวศบุรีรมย์ที่ไหลระบายได้ช้า โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 ส่วนทางฝั่งเหนือ กรมชลประทานจะช่วยสูบน้ำจากคลองต่าง ๆ ทั้งคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองประปาสายล่าง ด้วยการสูบน้ำข้ามไปลงคลองรังสิต-นครนายก และระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว.