เมื่อวันที่ 8 ส.ค. จองวัคซีนโควิด แอสตร้าเซนเนก้า ไทยร่วมใจ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย ไทยพีบีเอส – ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย จองคิวฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา (เข็มที่ 1)

ลงทะเบียนได้ทางโทรศัพท์ วันอาทิตย์ที่ 8 ส.ค. 64

โทร. 02-790-2855 (40 คู่สาย)

เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

สถานที่ฉีดวัคซีน : ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.

แผนที่ https://thaip.bs/Map

เริ่มฉีดระหว่างวันที่ 9 – 14 ส.ค. 64 รวม 6 วัน (วันละ 4 รอบ รอบละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน)

รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 11.00 – 12.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 12.00 – 13.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น.

เงื่อนไข

1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

2. สงวนสิทธิ์การโทรลงทะเบียน 1 ครั้ง แจ้งชื่อได้ไม่เกิน 2 ท่าน

3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังได้ทุกกรณี

4. ในวันที่นัดหมาย ให้มาก่อนเวลานัด 30 นาที เพื่อลดความแออัด และให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบีเอส สู้โควิด-19

โทร. 02-790-2111 (เวลา 08.00 – 16.00 น.)

LINE ID : @Rongtookthaipbs