รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ภายใต้กรอบวงเงิน 33,471 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งจะครอบคลุมแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ทั้งหมด 6.7 ล้านคน จะได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 1 เดือน โดยสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป