เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่สำนักงานโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มชาวบ้านจากตำบลท่าดินแดง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในชุมชน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร นานกว่าเดือน มารวมตัวกันทวงถามกับทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน สำนักงานบำรุงรักษาผักไห่ ถึงสาเหตุที่ของการที่ยังไม่ยอมประตูระบายน้ำผักไห่ ประตูระบายน้ำคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน และประตูระบายน้ำคลองสาขาต่างๆ ตามที่มีการสัญญาเอาไว้ว่า จะเปิดประตูระบายน้ำเพื่อผันน้ำเข้าทุ่งแก้มลิง และขอให้มีการยกบานประตูระบายน้ำทุกประตูระบายน้ำ หากไม่มีการเปิดบานประตูระบายน้ำ จะทำการปิดถนนเสนา-ผักไห่ หน้าที่สำนักงาน

โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ นายนรเศรษฐ์ ฤกษ์สงเคราะห์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ พ.ต.อ.ธานินทร์ ผิวละเอียด ผกก.สภ.ผักไห่ กลุ่มตัวแทนชาวบ้านตำบลท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมประชุมเพื่อเจรจา ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีได้ข้อยุติ คือบานประตูระบายน้ำผักไห่ 3 บาน จะทำการยกบานประตูระบายน้ำเป็น บานละ 1.80 เมตร ประตูระบายคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เปิดประตูระบายน้ำเป็น 3 เมตร ประตูระบายน้ำคลองต่างๆ อีก 20 ซม. จากนั้น นายอำเภอผักไห่ ได้ออกมาทำความเข้าใจกับชาวบ้านจนที่เป็นที่พอใจ

นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ตามข้อเรียกร้องของชาวบ้าน ตนไม่สามารถดำเนินการเองได้ทั้งหมด ต้องผ่านกรมชลประทาน โดยในเบื้องต้นได้มีการยกบานประตูระบายน้ำ ตามข้อเรียกร้องบางส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่การดำเนินการทั้งหมด ต้องดูสถานการณ์ว่าน้ำที่ระบายออกไป จะไปสร้างผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งมีโรงเรียน สถานที่ราชการ ถนนสายหลัก ชุมชนขนาดใหญ่อีก.