เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ สั่งการให้ คพ.ติดตามเฝ้าระวังกรณีสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม และให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างใกล้ชิด โดย คพ. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณด้านท้ายลมจากโรงงานดังกล่าว ในระยะ 1-20 กม. จำนวน 6 จุด โดยผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจุดที่ 1 โรงเรียนวัดปุรณาวาส (เวลา 11.30 น.) จุดที่ 2 โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ( เวลา 11.40 น.) จุดที่ 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล (เวลา 11.58 น.) จุดที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (เวลา 12.05 น.) จุดที่ 5 โรงพยาบาลสามพราน (เวลา 12.50 น.) จุดที่ 6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (เวลา 13.00 น.) ทุกจุด ตรวจไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ตรวจไม่พบสารอันตรายในบรรยากาศ และได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว.