การดูแลสนามหญ้าที่เรามี นอกจากการรดน้ำ, ใส่ปุ๋ย เป็นประจำแล้ว การกวาดเศษหญ้าหลังจากตัดหญ้าก็สำคัญ เพราะเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ทำให้หญ้าที่อยู่ในสนามมีการเจริญเติบโตที่ดี ได้รับน้ำ และปุ๋ยที่ให้ไปได้เต็มที่ ไม่เป็นที่อยู่ของศัตรูพืช เพียงเพิ่มอุปกรณ์ และเทคนิคเล็กน้อย ดังนี้ครับ

หลังจากเราตัดหญ้าในสนามแล้ว ไม่ว่าจะใช้กรรไกรตัดหญ้า, เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย, เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จะมีเศษหญ้าที่ตัดเสร็จแล้วเสมอ เราจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าว ที่เราคุ้นเคยกวาดเอาเศษหญ้าออก ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ใช้กวาดเศษหญ้า ควรมีทางมะพร้าวยาวประมาณ 60-70 เซนติเมตร เวลากวาดเศษหญ้าจะง่าย เนื่องจากทางมะพร้าวมีความแข็ง แต่ถ้ายาวกว่านี้จะไม่เหมาะกับการกวาดเศษหญ้าในสนาม หรือกวาดเศษหญ้าออกไม่หมด หลังจากที่กวาดมารวมกันแล้วก็เก็บทิ้งตามปกติ เราจะเข้าใจว่าสะอาดแล้ว เศษหญ้าออกจากสนามหญ้าหมดแล้ว แท้จริงยังเหลือเศษหญ้าอีกจำนวนหนึ่ง ซึ้งยังกวาดไม่หมด และไม่สามารถใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดออกได้

เราเข้าใจกันว่าเศษหญ้าที่เหลือ จากการกวาดด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวนั้น จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับหญ้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก่อนที่เศษหญ้าเหล่านี้จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย มันจะกลายเป็นแหล่งหมักหมม เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช และปิดกั้นแสงแดดไม่ให้ส่องถึงต้นหญ้าบริเวณนั้น รวมถึงน้ำและปุ๋ยที่จะลงไปถึงรากด้วย เป็นอีกสาเหตุทำให้หญ้าเหลืองเป็นหย่อม ๆ วิธีกวาดเศษหญ้าเหล่านี้ให้ดีขึ้น คือใช้ “คราดมือเสือเหล็ก” คราดเศษหญ้าอีก 1 รอบ คราดที่นำมาใช้ต้องเป็นเหล็กจะได้ผลดีที่สุด และ เหล็กไม่ควรใหญ่ไป เพราะเราคราดแค่เศษหญ้า ไม่ได้คราดแปลงดิน เพียงเท่านี้ก็ลดปริมาณเศษหญ้าที่เหลืออยู่ในสนามหญ้าได้มากแล้วครับ การใช้คราด คราดสนามหญ้าควรอยู่ในขั้นตอนการตัดหญ้า คือ ใช้เครื่องมือตัดหญ้า ตามด้วยกวาดเศษหญ้าด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวสั้น และสุดท้ายกวาดด้วยคราดเหล็กมือเสือ ก็จบขั้นตอนการตัดหญ้าและเก็บกวาด ทำการรดน้ำใส่ปุ๋ยต่อไป

จากเทคนิคเล็กน้อยที่ได้อธิบายไป ทั้ง ไม้กวาดทางมะพร้าวที่สั้นลง กับการใช้ คราดมือเสือเหล็ก จะช่วยให้สนามหญ้าเขียวขึ้น เพราะได้รับปุ๋ยและน้ำที่ให้ไปได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกเศษหญ้าที่กวาดไม่หมด ปิดกั้น แค่เราลอง ตกแต่งอุปกรณ์ที่เราใช้นิดหน่อย หรือ เพิ่มอุปกรณ์ขึ้นมากอีกชิ้น ซึ้งหาซื้อได้ไม่ยาก ลองนำไปใช้กับสนามหญ้าที่บ้านนะครับ

………………………………….
คอลัมน์ “มหัศจรรย์พันธุ์ไม้”
เขียนโดย ‘เอกลักษณ์ ถนัดสวน