กลุ่มดีเซล
-ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท
-ดีเซล ลิตรละ 34.94 บาท
-ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท
-ไฮ พรีเมียม ดีเซล B7 ลิตรละ 43.66 บาท

กลุ่มเบนซิน
-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.39 บาท
-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.94 บาท
-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.98 บาท
-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.25 บาท
-เบนซิน ลิตรละ 44.06 บาท