จากกรณี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ว่า ขณะนี้งบประมาณตามโครงการดังกล่าวได้ถูกส่งมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียบร้อยแล้ว โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด สำหรับวันที่จะต้องเบิกจ่าย ได้มีการกำหนดวันจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทแล้ว ดังนี้

  • โรงเรียนรัฐบาล/เขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนในสังกัด โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564
  • โรงเรียนเอกชน/จ่ายตามรายชื่อนักเรียน/ค่าใช้จ่ายรายหัว โอนเข้าบัญชี หรือเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564
  • การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564
  • ระดับ ปวช.-ปวส. ผู้ปกครองไปรับที่สถานศึกษา รับเงินสด ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองหรือนักเรียน สามารถตรวจสอบสิทธิ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

– กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

– กรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด

– กดปุ่มค้นหา เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อมูลการมีตัวตน จากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)

2.นักเรียนโรงเรียนเอกชน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ หรือเช็กผ่านแอพพลิเคชั่น สช. On mobile โดยนักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จาก รร.ที่ศึกษาอยู่..