สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 ก.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,956 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,600 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 356 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,205,624 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,936 ราย หายป่วยสะสม 1,031,278 ราย กำลังรักษา 163,680 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 262 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 12,103 ราย