เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ส.ว. กล่าวถึงจุดยืนของ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ว่าส่วนตัวมีจุดยืนชัดเจน ฝ่ายใดรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน 250 เสียง จะโหวตให้ฝ่ายนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นคนของพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ก็พร้อมโหวตให้

แต่กับ ส.ว. คนอื่นๆ ไม่กล้าการันตีจะคิดแบบเดียวกันหรือไม่ ดังนั้นถ้าฝ่ายใดอยากเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เป็นหน้าที่ต้องไปรวบรวมเสียง ส.ส. ให้ได้ถึง 376 เสียงเอง อย่ามาหวังพึ่ง ส.ว. ถ้าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยทำแลนด์สไลด์ได้ก็สิ้นเรื่อง ปิดสวิตช์ ส.ว. ได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ ก็อย่ามาหวังกับ ส.ว. เพราะเป็นไปได้ยาก ส.ว. บางส่วนอาจจะโหวตงดออกเสียง ทำให้ได้ไม่ถึง 376 เสียง ฝั่ง ส.ส. ก็ต้องจับขั้วรวบรวมเสียงกันมาใหม่ ดังนั้นใครอยากเป็นนายกฯ ต้องไปรวมเสียงมาให้ถึง ต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเอง อย่ามาหวังอะไรกับ ส.ว. ส่วนที่บอกมี ส.ว. อิสระ 50 เสียง พร้อมโหวตให้ฝ่ายที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ถึง 250 เสียงนั้น ยังเชื่อว่า ส.ว. ส่วนใหญ่ โหวตไปทางเดียวกัน ส่วน ส.ว. กลุ่มอิสระนั้น เอาจริงๆ มีไม่ถึง 20 เสียง