เมื่อวันที่ 6 ก.ย.​ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “แจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาล” ถึงโครงการ Sandbox Safety Zone School (SSS) ว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันโครงการดังกล่าว โดยเริ่มในโรงเรียนประจำไปแล้ว 34 แห่ง ที่มีความพร้อม ทั้งโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน และวันนี้มีโรงเรียนที่ขอเสนอร่วมโครงการเพิ่มเติม รวม 68 แห่ง ซึ่งความหมายของโรงเรียนที่มีความพร้อม คือ ต้องมีสถานที่พร้อม ครูและผู้ปกครองเห็นด้วยกับการเปิดให้โรงเรียนประจำมีนักเรียนเข้าไปเรียน และต้องผ่านการตรวจประเมินความพร้อม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่จะต้องเข้าไปดูแลสถานที่ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีสถานที่แยกกักกันนักเรียน (School isolation) ในกรณีที่มีเด็กติดโควิด -19 โดยจะต้องมีเซฟตี้โซนในโรงเรียนและเมื่อเปิดเทอมแล้วต้องติดตามประเมินผล โดยทีมตรวจราชการของศึกษาธิการและสาธารณสุขโดยต้องรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะยาวรัฐบาลได้ประกาศแล้วว่าจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาถึงประเทศไทยก็จะดำเนินการฉีดให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปทันที.