ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (14 ก.ย.64) พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 505 เพศชาย อายุ 39 ปี 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 517 เพศหญิง อายุ 34 ปี 3.พนักงานขับรถชัตเติ้ลบัส เส้นทางท่าเรือบางโพ-สถานีกลางบางซื่อ เพศหญิง อายุ 34 ปี และ 4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 23 เพศชาย อายุ 25 ปี

นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์รวม 14 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ ทั้งนี้ ขสมก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถเมล์ด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง