นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.66 ซึ่งเป็นวันศุกร์ก่อนวันหยุดต่อเนื่องวันรัฐธรรมนูญ พบว่า มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 1,900,790 คน-เที่ยว สูงสุด (นิวไฮ) ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ทำสถิตินิวไฮด้วยเช่นกัน ผู้โดยสาร 79,935 คน-เที่ยว อย่างไรก็ตามสำหรับภาพรวมผู้ใช้บริการระบบราง ประกอบด้วย 1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 86,013 คน-เที่ยว แบ่งเป็น ขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 31,797 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 54,216 คน-เที่ยว

และ 2. รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง) 1,814,777 คน-เที่ยว แบ่งเป็น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 79,935 คน-เที่ยว (นิวไฮ), รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 34,515 คน-เที่ยว (รวมรถไฟทางไกลเชื่อมต่อสายสีแดงฟรี 116 คน-เที่ยว), รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) 512,450 คน-เที่ยว, รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) 81,373 คน-เที่ยว, รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท และสายสีลม จำนวน 954,047 คน-เที่ยว, รถไฟฟ้า สายสีทอง 7,840 คน-เที่ยว, รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง 49,579 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู 95,038 คน-เที่ยว

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ค ธ.ค.66 มีผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสูงสุด 1,900,790 คน-เที่ยว ซึ่งมากกว่าครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66 จำนวน 126 คน-เที่ยว (27 พ.ย.66 จำนวน 1,900,664 คน-เที่ยว) นับเป็นเรื่องที่ดีที่มีผู้ใช้บริการระบบรางมากขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟฟ้าให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้ามีการเชื่อมต่อที่สะดวกขึ้น (interchange) และมีราคาจูงใจด้วยค่าโดยสารสายสีม่วง และสายสีแดง ราคาสูงสุด 20 บาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ความสำคัญกับการต่อยอดนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะโดยเฉพาะระบบราง (shift mode) เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย.