เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ทั่วโลกมียอดสะสมผู้ติดเชื้อมีจำนวน 230,870,389 ราย อาการรุนแรง 97,801 ราย รักษา หายแล้ว 207,564,040 ราย เสียชีวิต 4,732,705 ราย ส่วนอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ 1.สหรัฐอเมริกา มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 43,404,877 ราย 2.อินเดีย 33,562,034 ราย 3.บราซิล 21,283,567 ราย 4.สหราชอาณาจักร 7,530,103 ราย 5.รัสเซีย 7,333,557 ราย ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 29 ด้วยจำนวนผู้ป่วยสะสม 1,524,613 ราย

สำหรับการแพร่ระบาดในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 13,256 ราย ซึ่งแยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข 10,620 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 2,143 ราย จากเรือนจำหรือที่ต้องขัง 478 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 15 ราย ทั้งนี้มียอดสะสมผู้ป่วยจำนวน 1,524,613 ราย มีผู้ที่ได้รับการรักษาหายเพิ่ม 13,829 ราย มีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 128,367 ราย แยกเป็นการรักษาอยู่ในรพ. 41,589 ราย ในรพ.สนาม 86, 778 ราย ทั้งนี้มีผู้ที่มีอาการหนัก 3,422 ราย ซึ่งมีผู้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 747 ราย

ยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-22 ก.ย.2564 มีจำนวน 46,669,535 โดส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 29,741,899 ราย ซึ่งคิดเป็น 41.3 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด, เข็มที่ 2 จำนวน 16,303,999 รายคิดเป็น 22.6 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด, เข็มที่ 3 จำนวน 623,637 ราย ส่วนจำนวนสะสมของผู้เสียชีวิตมีจำนวน 15,884 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 131 ราย แยกเป็นชาย 64 ราย หญิง 67 ราย มีชาวไทย 130 ราย และชาวเมียนมา 1 ราย

ส่วนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 2,456 ราย 2.สมุทรปราการ 991 ราย3.ชลบุรี 743 ราย 4.ยะลา 663 ราย 5.ระยอง 549 ราย 6.นครศรีธรรมราช 417 ราย 7.นราธิวาส 403 ราย 8.สงขลา 388 ราย 8.สมุทรสาคร 350 ราย 10.ราชบุรี 323 ราย ขณะที่จ.พะเยาเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่.