ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (28 ก.ย.64) สำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัยพบว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, ลพบุรี, จันทบุรี, เพชรบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, ศรีษะเกษ, อำนาจเจริญ, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, สุโขทัย, สระแก้ว และ กาญจนบุรี รวม 83 สายทาง สัญจรผ่านได้ 57 สายทาง และ ผ่านไม่ได้ 26 สายทางดังนี้ 1.สายทาง สท.4001 แยก ทล.1056-บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 50 ซม. 2.สายทาง นว.4029 แยก ทล.1072-บ้านเข้าแม่กระทู้ อ.ลาดยาว, แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 ซม. 3.สายทาง นว.2037 แยก ทล.11-บ้านท่าตะโก อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 80 ซม. 

4.สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004-บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 ซม. 5.สายทาง นว.2057 แยก ทล.11-บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 70 ซม. 6.สายทาง กพ.4014 แยก ทล.1242-เทศบาลตำบลปากดง อ.ปางศิลาทอง, คลองขลุง, เมือง จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 60 ซม. 7.สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 8.สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148-บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด, พระทองคำ จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 ซม. 9.สายทาง ชย.6046 บ้านหนองลุมพุก-บ้านโกรกตาแป้น อ.จัตุรัส, เนินสง่า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 ซม. 10.สายทาง ชย.3013 แยก ทล.201-แยก ทล.205 อ.จัตุรัส, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 100 ซม.  

11.สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด 12.สายทาง ชย.4050 แยก ทล.2179-แยก ทล.2069 อ.บำเหน็จณรงค์, ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 100 ซม. 13.สายทาง ชย.3028 แยก ทล.205-แยก ทล.2354 อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด 14.สายทาง ชย.3049 แยก ทล.3212-บ้านหนองประดู่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด 15.สายทาง ชย.4038 แยก ทล.2354-แยก ทล. 2069 อ.เทพสถิต, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ไหล่ทางชำรุด 16.สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229-บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 47 ซม. 17.สายทาง ศก.5050 แยกเทศบาลตำบลขุขันธ์-บ้านสำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เส้นทางขาด 18.สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3212-บ้านหัวรอ อ.เมือง จ.ชัยนาท เส้นทางขาด  

19.สายทาง ลบ.2007 แยก ทล.21-บ้านหินซ้อน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 65 ซม. 20.สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ท่าหลวง, พัฒนานิคม, วังม่วง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด 21.สายทาง ลบ.2047 แยก ทล.21-บ้านชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 70 ซม. 22.สายทาง ลบ.3033 แยก ทล.205-บ้านซับกระโดน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 60 ซม. 23.สายทาง ลบ.2134 แยก ทล.21-บ้านหนองสรวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 ซม. 24.สายทาง ลบ.4182 แยก ทล.2219-บ้านตะคร้อ อ.โคกเจริญ, ไพศาลี จ.ลพบุรี เส้นทางขาด 25.สายทาง สก.3007 แยก ทล.348-บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด และ 26.สายทาง กจ.4050 แยก ทล.3086-บ้านลำอีซู อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เส้นทางขาด  

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โดยจะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146