เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจมวลน้ำที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องภายในเขตพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยมีน้ำล้นไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกและอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้วจนชาวบ้านในเขตพื้นที่หลายตำบลประสบอุทกภัย ประกอบด้วย ต.สำโรงทาบ หมู่ 7, ต.หมื่นศรี หมู่ 1, 4, 5, 7, ต.เกาะแก้ว หมู่ 2, ต.หนองฮะ หมู่ 4 และ 11, ต.ประดู่ หมู่ 7 รวมความเสียหาย 5 ตำบล 26 หมู่บ้าน ซึ่งมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าว ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง รวมกว่า 3,500 ไร่ และเส้นทางถนนสาธารณะถูกตัดขาด ประมาณความเสียหายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ได้ทำหนังสือรายงานเร่งด่วนที่สุดถึง นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกับได้ประสานกิ่งกาชาดอำเภอสำโรงทาบ ให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนนำรถแบ๊กโฮ 4 คัน เรือท้องแบน 3 ลำ เครื่องสูบน้ำ ออกบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแล้ว.