นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายเรือพระที่นั่งที่ใช้ในขบวนพยหุยาตราทางชลมารค และติดตามการปรับปรุงอาคารจัดแสดงเรือพระราชพิธีถาวร ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ทั้งนี้ นายอิทธิพล กล่าวว่า สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการรับมือลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยร่วมกับกรมอู่ทหารเรือ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ และสำนักงานเขตบางกอกน้อย จัดแผนปฏิบัติการรับมืออุทกภัยน้ำขึ้น-น้ำลง ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.ของทุกปี แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 1.แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน และ 2. แผนการเคลื่อนย้ายหากปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยช่วงต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและน้ำทะเลหนุนสูง จึงปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินโดยยกระดับท้องเรือซึ่งสามารถยึดได้อีก 40 ซม. โดยใช้สายโพลีเอสเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นรองรับผลกระทบต่อตัวโครงสร้างเรือกรณียึดโยงเรือไม่ให้ลอยไปกับน้ำ คาดว่าในเดือน ต.ค.นี้ น้ำจะสูงสุดอยู่ที่ 3.1 เมตร ส่วนเดือน พ.ย. จะสูงสุด 3.3 เมตร หากมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพิ่มเติมน้ำอาจเกินกาบเรือ แต่เรือพระราชพิธีทุกลำจะมีวาล์ว สำหรับระบายน้ำได้      

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ยังได้หารือกับกรมอู่ทหารเรือ เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารจัดแสดงเรือพระราชพิธีถาวร โดยเร่งรัดให้กรมศิลปากรออกแบบรายละเอียดโครงสร้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2565 เพื่อของบฯกลางกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน โดยจะปรับปรุงตัวอาคาร จัดทำระบบป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากโดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชนและโครงสร้างเดิมไม่มีระบบอัคคีภัยรองรับ และการจัดระบบอัตโนมัติการเคลื่อนย้ายเรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากต้องมีการเคลื่อนย้ายเรือ รวมทั้งจะมีการจัดเก็บข้อมูลลวดลายเป็นระบบ 3 มิติด้วย