เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต” ได้โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3859/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3373/2564 เรื่อง ผ่อนคลายการปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

  1. 1.ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่งงดการจัดการเรียนการสอน และงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา และ 2. ให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนดหรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ต่อมา นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดำเนินการได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุที่ต้องปิดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพราะกรุงเทพมหานครได้มีการสั่งล็อกดาวน์ จะต้องมีคนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ แน่นอน ภูเก็ตก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนเดินทางเข้ามาเป็นประจำ ฉะนั้นเชื้ออาจจะติดมากับผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสามารถแพร่เชื้อก็ได้

“ผู้ปกครองเมื่อกลับมาถึงบ้านอาจจะมาสัมผัสกับลูกหลานที่บ้านคนในครอบครัว ทางจังหวัดภูเก็ตจึงเห็นความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ซึ่งยังไม่มีการฉีดวัคซีน จึงได้ประกาศปิดโรงเรียนทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกัน การแพร่เชื้อโควิด-19 ในกรณีที่พบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ ทางศูนย์ขัอมูลโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ก็ได้สั่งปิดโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วเป็นมาตรการของจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้ว” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าว

นพ.กู้ศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนจากกรณีจังหวัดภูเก็ตมีการตรวจพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาย อายุประมาณ 20 ปี เดินทางมาจากประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนพบเชื้อโควิด-19 จากนั้นให้นำนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อไปพักรักษาตัว ส่วนนักท่องเที่ยวจำนวน 13 คน ก็ได้บินกลับไปแล้ว ทางจังหวัดภูเก็ตกักตัวเฉพาะคนติดเชื้อโควิด-19 ไว้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น อีกทั้งหมด 13 คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยง จึงขอบินกลับไปที่บ้าน ส่วนเขาจะไปกักตัวที่บ้านเองหรืออย่างไรนั้นเราไม่สามารถทราบได้ ถ้าอยู่ภูเก็ตเราต้องกักตัวเขา 14 วันแน่นอน แต่เขาเป็นชาวต่างชาติเขาจะต้องไปทำตามมาตรการของแต่ละประเทศหรือสาธารณสุขของประเทศนั้นๆ.