เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ต.ค. ที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเองตามโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์ (จยย.) สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการนี้

ในภาพรวมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานปัญหาแต่อย่างใด สำหรับวันนี้มีผู้ที่จองคิวลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 5,000-6,000 คน โดยเฉพาะที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) มีประมาณ 800 กว่าคน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากเพราะเป็นวันแรก สำหรับผู้ขอรับสิทธิเมื่อจองคิวมาแล้วจะต้องดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิเยียวยาดังกล่าว

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบว่า ยังมีผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาล่วงหน้า และมาขอลงทะเบียนที่หน้างานเลย หรือวอล์กอิน ซึ่งอาจจะไม่สะดวกจองคิวหรือไม่ทราบข้อมูล ขบ. จะอำนวยความสะดวกเปิดให้ลงทะเบียนเหมือนกัน คาดว่าจะรองรับได้เป็นหลักร้อยคนต่อวัน แต่ต้องรอคิวให้ผู้ที่มีสิทธิจองคิวล้วงหน้าเสร็จก่อนถึงจะดำเนินการได้ ส่วนปัญหากรณีอื่นๆ ที่พบในวันนี้จะรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการคลัง เพื่อหาทางเยียวยาต่อไป  

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิในการเยียวยาครั้งนี้เบื้องต้นมีประมาณ 16,000 คน แบ่งเป็นแท็กซี่ 13,000 คน จะมีประเภทแท็กซี่ส่วนบุคคล (สีเขียวเหลือง) 3,000 คน และรถเช่า 10,000 คน และ วิน จยย. 3,000 คน ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือวงเงิน 5,000-10,000 บาทตามสิทธิที่ได้นั้น จะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ รอบที่ 1 วันที่ 8-12 พ.ย.64 สำหรับรถ จยย. สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล เพราะเป็นรถบุคคลธรรมดา มีชื่อเจ้าของรถชัดเจน 1 คน 1 สิทธิ และรอบที่ 2 วันที่ 22-26 พ.ย.64 จะเป็นรถเช่ากับสหกรณ์หรือนิติบุคลใดตามที่กฎหมายกำหนด 

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ที่จะได้รับสิทธิเยียวยาดังกล่าว จองคิวลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ได้จนถึงวันที่ 5 พ.ย.64 และสามารถมาลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 พ.ย.นี้ ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน) บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งเปิดจองคิวล่วงหน้านี้เพื่อป้องกันการแพร่โควิด-19 

ด้านนายสงวน นามวัฒ ผู้ขับรถแท็กซี่ อายุ 70 ปี กล่าวว่า ได้จองคิวล่วงหน้า เพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิเยียวยาดังกล่าว เพราะขับรถแท็กซี่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 10 ปี ซึ่งเมื่อปี 62-63 รถแท็กซี่ของตนเองที่ขับอยู่เป็นรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (สีเขียวเหลือง) อายุครบ 9 ปีตามกฎหมายกำหนด แต่ยังอยากประกอบอาชีพแท็กซี่อยู่ จึงมาเช่ารถแท็กซี่ส่วนบุคคลของคนรู้จักมาขับต่อได้อีกปีกว่า ซึ่งช่วงโควิดได้รับผลกระทบ จึงลงทะเบียนขอรับสิทธิดังกล่าว เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวและบรรเทาความเดือดร้อน แต่เมื่อมาถึงพบว่าไม่มีชื่ออยู่ในระบบทำให้ต้องตรวจสอบสิทธิตามขั้นตอนต่อไป