ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT แจ้งว่า ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค.64 เป็นต้นไป จะเปิดให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ทุกด่าน ตลอด 24 ชม. เพื่อเป็นไปตามประกาศของรัฐบาลที่ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. Tollway Call Center : 1233