เมื่อวันที่ 11 ก.ค. รพ.สมุทรปราการออกประกาศพบบุคลากรห้องคลอดของรพ. ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย เป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 ราย โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา มีแพทย์ที่มาปฏิบัติงานในห้องคลอดติดเชื้อ 1 คน จากนั้นวันต่อมาพบพนักงานช่วยเหลือติดเชื้อเพิ่มอีก 1 คน จึงทำการตรวจหาเชิงรุก ในวันที่ 11 ก.ค.จึงทราบผลว่าติดเชื้ออีก 4 คน จึงต้องปิดห้องคลอดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 ก.ค. และขอปิดห้องตรวจนอกเวลาตั้งแต่เวลา 20.00-24.00 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.เพื่อลดการแออัด ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ

ทั้งนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในจ.สมุทรปราการวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 642 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จำนวน 510 ราย รับตัวมารักษาต่อ 132 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 16 ราย เป็นชาย 11 คน หญิง 5 คน