เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และ อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อย่าโหนเจ้าเอามาหาเสียงทางการเมือง!!!

1.การที่กองเชียร์ของบางพรรคการเมืองกำลังสร้างกระแสในการเลือกตั้งว่า การแก้ไขมาตรา 112 และ 116 เป็นการล้มเจ้า ใครต้องการล้มเจ้าก็ให้ไปเลือกพรรคที่เสนอแก้ไขกฎหมายนี้ ใครปกป้องเจ้าก็ให้เลือกพรรคของพวกตนนั้น เป็นการโหนเจ้าเอามาใช้หาเสียงทางการเมืองซึ่งส่อว่าผิดรัฐธรรมนูญ เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองจะนำมาอ้างหาเสียงทางการเมืองไม่ได้

2.การตั้งประเด็นหาเสียงทางการเมืองแบบนี้ย่อมรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วว่า ถ้าแพ้เลือกตั้งขึ้นมาก็เท่ากับเป็นการลากสถาบันให้แพ้เลือกตั้งไปด้วย ทั้งที่สถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆเลย****นี่คือการทำลายสถาบันที่ร้ายแรงยิ่งกว่าพวกล้มเจ้า****เป็นพฤติกรรมเดียวกับเนปาลโมเดลที่พวกโกงบ้านกินเมืองใช้วิธีการนี้แล้วแพ้เลือกตั้งและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุด

3.พวกล้มเจ้าหาพวกได้ยากเพราะคนไทยเกือบทั้งหมดจงรักภักดีต่อสถาบัน แต่การผลักไสไล่ส่งผู้เห็นต่างทางการเมืองกับตนต่างหาก ที่สร้างศัตรูให้เจ้าได้เร็วดังสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้***ดังนั้นใครสร้างกระแสให้ประชาชนเลือกเช่นนี้ ก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า นั่นแหละคือพวกล้มเจ้าตัวจริงขอให้ปวงชนชาวไทยได้เข้าใจตรงกันว่าพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ไม่ได้เกี่ยวข้องทางการเมืองกับพรรคใดพวกใดเลย***

การโหนฟ้าลงต่ำก็คือการทำลายสถาบันโดยตรง***พรรคการเมืองไหน พวกของพรรคการเมืองไหนทำเช่นนี้ อย่าไปข้องแวะหรือสนับสนุนเลือกเป็นอันขาด บ้านเมืองของเราก็จะปลอดภัย***และจงเชื่อมั่นว่าสถาบันมิได้เกี่ยวข้องหรือเป็นฝักฝ่ายในเรื่องนี้****