ชื่อเรียกอื่น ๆ  ผักป่อง ผักตบ สวะพืชลอยนํ้า อายุหลายปี ลำต้นสั้น แตกใบเป็นกอ ใบเดี่ยว รูปไข่ หรือเกือบกลม โคนใบเว้าเข้าหาก้านใบ ก้านใบกลมอวบนํ้า ตรงกลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองนํ้าช่วยให้ลอยนํ้าได้ ดอกออกเป็นช่อ แบบช่อเชิงลดที่ปลายยอด ดอกย่อย 3-25 ดอก มีกลีบรวม 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น และมีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน ผล แบบผลแห้งแตก รูปทรงกระบอก แบ่งเป็น 3 พู เมื่อแก่แตกกลางพู เมล็ดกลมขนาดเล็ก จำนวนมาก

การใช้ประโยชน์  ต้น รสจืด แก้พิษในร่างกาย ขับลม ตำพอกแก้แผลอักเสบ  ยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อน ลวกให้สุกหรือรับประทานเป็นผักสดร่วมกับนํ้าพริกหรือนำไปแกงส้ม

ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.