เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภา ลงมติไม่ผ่านวาระที่หนึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ ในวาระแรก

ทั้งนี้ภายหลังออกเสียงแบบขานชื่อรายบุคคลใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง กระทั่งเวลา 12.08 น. นายชวนประกาศผลการลงมติหลังจากที่ตรวจสอบผลการลงคะแนนว่า มติของรัฐสภาไม่รับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว เนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสองสภาฯ โดยมีมติรับหลักการ 206 เสียง ต่อ 473 เสียง ทั้งนี้ในเสียงรับหลักการ มี ส.ส. ลงคะแนน 203 เสียง ส.ว. รับหลักการ 3 เสียง มติไม่รับหลักการ มี ส.ส.ไม่รับหลักการ 249 เสียง และ ส.ว. ไม่รับหลักการ 224 เสียง ทั้งนี้มีสมาชิกงดออกเสียง 6 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 3เสียง และ ส.ว.3 เสียง

“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ไม่ถูกรับหลักการ เพราะคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่ต้องใช้ 362 เสียง คะแนนที่ได้ไม่ถึง ไม่ต้องนับคะแนนฝั่งของวุฒิสภา” นายชวน ชี้แจง จากนั้นได้ปิดประชุม เมื่อเวลา 12.12 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกเสียงของ ส.ว. พบว่าส่วนใหญ่ไม่รับหลักการแต่มี ส.ว.ที่ออกเสียงรับหลักการ 3 คน คือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายพิศาล มาณวัฒน์, นายมณเฑียร บุญตัน และมีผู้ที่งดออกเสียง 3 คน ได้แก่ นายเจน นำชัยศิริ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา, นายอำพล จินดาวัฒนะ

สำหรับการออกเสียงของ ส.ส. พบว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกเสียงรับหลักการ ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล ลงมติไม่รับหลักการ ส่วน ส.ส.ที่งดการออกเสียง 3 คน ได้แก่ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และ น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลเมืองไทย.