จากกรณีกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ยื่นหนังสือถึงนายอำเภอเกาะลันตา เพื่อให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการออกโฉนดที่ดิน บนพื้นที่เกาะนุ้ยนอก หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา เนื้อที่ 5 ไร่เศษ และมีประกาศขายไร่ละ 20 ล้านบาท ทั้งที่เกาะดังกล่าวไม่เคยมีหลักฐานของการอยู่อาศัยและไม่เคยมีการครอบครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นเกาะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นที่พักชั่วคราวหลบคลื่นลมพักรอขณะทำประมง โดยพบว่าโฉนดที่ดินดังกล่าว ออกเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา ลงนามโดย ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจ เป็นเจ้าพนักงานที่ดินและขายไปเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมานั้น

เอ๊ะยังไง! นายทุนโผล่ฮุบเกาะนุ้ยนอก จ.กระบี่ หลังรัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าออกโฉนดที่ดิน

ลุยสอบด่วน ปริศนาออกโฉนดฮุบ ‘เกาะนุ้ยนอก’ ลั่นไม่ถูกต้อง เดินหน้าเพิกถอนแน่!

ไล่บี้เช็กเส้นทาง ฮุบ ‘เกาะนุ้ยนอก’ ตะลึงมีขายเปลี่ยนมือไปแล้ว เร่งสอบย้อนหลัง


ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) มูลนิธิอันดามันกลุ่ม SAVE KRABI นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร โฆษกคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายอนุวัฒน์ โหมดพริ้ง รอง ผวจ.กระบี่ ขอให้ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินพื้นที่เกาะนุ้ยนอก หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และพื้นที่ เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน เพื่อขอให้มีตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ ทั้งที่เกาะดังกล่าวไม่เคยมีหลักฐานของการอยู่อาศัยและไม่เคยมีครอบครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นเกาะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นที่พักชั่วคราวหลบคลื่นลมแรง พักรอ ขณะทำประมง สภาพพื้นที่เป็นเนินควนสูงชัน มีพันธุ์ไม้ป่าธรรมชาติสมบูรณ์ เช่น ไม้หว้าหิน ต้นไทร ต้นจิก และมะม่วงหิมพานต์ พื้นที่รอบเกาะมีสภาพต้นไม้ปกคลุมแน่นหนา พื้นเกาะมีสภาพเป็นเกาะหิน มีความลาดชันเกิน 35 องศา ไม่พบว่ามีบุกรุกแผ้วถาง หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ เชื่อว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

 
นายประสิทธิ์ชัย เปิดเผยว่า ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของการออกโฉนดดังกล่าว เพราะเชื่อว่าอาจเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบและมีเหตุอันควรสงสัยหลายประการเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการออกโฉนดในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากระบวนการออกโฉนดดังกล่าวมิได้ดำเนินการพื้นที่เกาะนุ้ยนอกเพียงเกาะเดียว จากการตรวจสอบพบว่ามีออกโฉนดอีกหลายเกาะรอบพื้นที่เกาะลันตา เช่น เกาะเหล็ก และเกาะกลาง บ้านสังกาอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ และเป็นการออกพร้อมกันทั้งหมด ลงวันที่ 28 ก.ย. พบว่าเป็นการออกโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน จ.กระบี่-พังงา-ตรัง โดยผู้ที่ออกโฉนด ดำเนินการก่อนเกษียณอายุราชการเพียง 2 วัน 


อย่างไรก็ตามตั้งข้อสังเกตว่าศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่ตั้งขึ้นมา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน เนื่องจากศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีอำนาจ ในการออกโฉนดที่ดินได้เองโดยไม่ต้อเข้าสู่กระบวนของสำนักงานที่ดิน ซึ่งลักษณะแบบนี้หากไม่มีการควบคุมกำกับที่รัดกุม จะเป็นช่องว่างของการใช้อำนาจ ส่งผลให้ผู้ที่อยากจะครอบครองที่ดิน สามารถทำได้โดยการใช้อำนาจทางการเงิน อิทธิพล กลุ่มทุน โดยอาจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินที่ต้องการได้  

ขณะที่ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โฆษกคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร  เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า การดำเนินการของศูนย์เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุน เนื่องจากพบว่าหากพื้นที่ไหนที่ต้องการออกโฉนดที่ดิน และมีเตรียมซื้อขายพื้นที่ ซึ่งมีผู้ซื้อทันทีเมื่อออกโฉนดจะเร่งดำเนินการให้  ขณะที่พื้นที่ของประชาชนทั่วไปที่ต้องการออกโฉนดเพื่อครอบครองเองหรือแบ่งให้กับทางญาติ จะดำเนินการล่าช้า โดยพบว่าที่ผ่านมาได้มีออกโฉนดลักษณะนี้มาแล้วหลายแปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการกรรมาธิการที่ดิน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป