นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4136 สาย นราธิวาส-บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ-บ.ตารอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ระยะทาง 9.1 กม. งบประมาณ 355,079,950 บาท แล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อย

สำหรับโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างขยายเป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ระหว่าง กม.2+336-9+475 และ กม.12+700-14+700 ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร และปรับปรุงเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ทางหลวงหมายเลข 4136 สาย นราธิวาส-บ.ปาเซปูเต๊ะ เป็นเส้นทางสำคัญในการคมนาคมขนส่งระหว่างตัวเมืองนราธิวาสกับสนามบินนราธิวาส โดย ทล. ได้รับงบประมาณ ปี 60 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ 2 ช่องจราจร จากทางหลวงหมายเลข 4066 (ปาลอปาต๊ะ) มาบรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) และก่อสร้างทางหลวง 4136 ช่วง กม.9+475 ถึงสนามบินนราธิวาส

ปัจจุบันทางหลวงสายนี้มีปริมาณหนาแน่น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ จึงมอบหมาย ทล. ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า โครงการแล้วเสร็จช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการเดินทางเข้า-ออกสนามบินนราธิวาส ลดค่าใช้จ่ายและร่นระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจของ จ.นราธิวาส ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม