เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือน ธ.ค.64 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกตินั้น

ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด-19 แนวโน้มการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประเมินว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. เพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 120,000 ล้านบาท สูงกว่าเบิกจ่ายจริงในปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอแล้ว