วันที่ 15 ก.ค. สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจ.สมุทรปราการวันนี้มีทั้งหมด 846 ราย แบ่งเป็นยอดผู้ป่วยของจังหวัดเอง 670 ราย และรับการรักษาต่อมาอีก 176 ราย เสียชีวิต 14 ราย ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐ เตียงเต็มทุกที่แล้ว ส่วนโรงพยาบาลสนามเหลือเตียงเพียง 160 เตียง ด้านโรงพยาบาลเอกชนเหลือเตียงเพียง 2 เตียง ขณะที่ฮอสพิเทลของรพ.เอกชนก็เหลือเตียงเพียง 356 รายเท่านั้น

ทางนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาตรวจดูการจัดเตรียมสถานที่เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดเพื่อส่งต่อในการรับการรักษา (Community Isolation) ที่อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 3  ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้ มีหน้าที่คือการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน มาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรง เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วในขณะที่ยังรอเตียง ซึ่งจะได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจเช็คอาการด้วยตนเอง โดยทางจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ป่วยในเขตพื้นที่ ซึ่งแยกบริเวณออกจากชุมชนไว้ เช่น ศาลาวัด หอประชุมโรงเรียน หรือหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกักตัวผู้ป่วยเพื่อลดการติดเชื้อในครอบครัวและชุมชน และจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในการรับการรักษา (Community Isolation) แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 110 เตียง