นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่า ในวาระส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยพร ให้บุญกุศล พร้อมทั้งสติปัญญา ความสุข ความเจริญก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง จงบังเกิดขึ้นแก่ท่านและครอบครัวตลอดปี 2565 และก่อนจะก้าวข้ามปีใหม่ ขอย้ำถึงความสำคัญเรื่องการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม “ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้” 

และการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกปี

สุรพล โอภาสเสถียร

ทั้งนี้เหตุผลที่ต้องไปตรวจเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอ ตรวจแล้วได้ประโยชน์อะไร และจะไปตรวจรายงานเครดิตบูโรของตัวเราเองได้ที่ไหนบ้าง? การยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองนั้น เป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้ หรือการชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร

โดยเหตุผลที่ควรตรวจข้อมูลเครดิตของตนเอง มีดังนี้ 1) เพื่อเป็นการป้องกันภัยการเงินในปัจจุบัน เช็กว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่ 2) การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ 3) เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่ 4) ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ 5) เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่ 6) เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่

ท่านทราบหรือไม่ว่า การยื่นขอตรวจข้อมูลเครดิตของตัวเอง ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โมบายแอพ ช่องทางออนไลน์ เคาน์เตอร์ธนาคารสมาชิก หรือที่ทำการไปรษณีย์ จะตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีผลในการพิจารณาขอสินเชื่อของสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิในการขอดูข้อมูลของตนเอง จะไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่อย่างใด

โดยที่ผ่านมา เครดิตบูโรได้ดำเนินการพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของข้อมูลในการตรวจรายงานข้อมูลเครดิตได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มหลากหลายช่องทาง  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบัน

อัพเดทช่องทางตรวจเครดิตบูโร…ล่าสุด ดังนี้

1.ผ่านโมบายแอพ รับรายงาน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)  ทางอีเมล 

-แบบรับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง ได้ทันที ได้ทางโมบายแอพ “KKP Mobile” ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และโมบายแอพ “Bureau OK” (ลงทะเบียนใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง)

-แบบรับรายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง  ภายใน 24 ชั่วโมง (เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด) ได้ทางโมบายแอพ “Krungthai NEXT” ธนาคารกรุงไทย  และโมบายแอพ “MyMo” ธนาคารออมสิน

-แบบรับรายงานข้อมูลเครดิต  ภายใน 3 วันทำการ ได้ทางโมบายแอพ “ttb touch” ธนาคารทีทีบี กรณีชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องก่อนใช้บริการ

2. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร แบบรอรับรายงานได้เลยภายใน 15 นาที

-วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) อาคาร 2 ชั้น 2

-วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ได้ที่ เครดิตบูโรคาเฟ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 3 และ Bureau Lab สถานี BTS ศาลาแดง หรืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ภายในสถานี)

-จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. ได้ที่ Bureau Lab สถานี BTS หมอชิต หรือชิดลม (ภายในสถานี) มีบริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) แบบรับรายงานทางอีเมล ได้ทันที และศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 3 ทั้งนี้ การให้บริการภายในศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มและผ่านการตรวจชุดตรวจแบบเร่งด่วน (ATK) โดยได้ปฏิบัติตาม “การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)” และมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่

3. แบบส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

-ผ่านโมบายแอพ “Krungthai NEXT” ธนาคารกรุงไทย และโมบายแอพ “MyMo” ธนาคารออมสิน (รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง) หรือผ่านโมบายแอพ “ttb touch” ธนาคารทีทีบี  (รายงานข้อมูลเครดิต)

-ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ทุกสาขา)  ได้ที่กรุงไทย, กรุงศรี,  ธอส., แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ ธ.ก.ส. โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชนของตนเอง (รายงานข้อมูลเครดิต)

-ใช้บัตร ATM กรุงไทย, ไทยพาณิชย์ มีบัตรของธนาคารไหน ใช้ตู้ ATM ธนาคารนั้น (รายงานข้อมูลเครดิต)

-ผ่านธนาคารออนไลน์ กรุงไทย กรุงศรี มีบัญชีธนาคาร / ทำรายการผ่านเว็บไซต์ (รายงานข้อมูลเครดิต)

-ที่ทำการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ (รายงานข้อมูลเครดิต)

4. พิเศษสุด ท่านสามารถตรวจรายงานข้อมูลเครดิต (แบบสรุป) ฟรี ได้ง่าย ๆ อีกด้วย ดังนี้ 

-ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง (ตู้คีออส) ได้ที่ Bureau Lab สถานี BTS หมอชิต หรือชิดลม (ภายในสถานี) และสำนักงานคลินิกแก้หนี้ by SAM ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน

-โมบายแอพ “ทางรัฐ”

-ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)

-ที่ทำการไปรษณีย์ และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ