เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ได้เริ่มเปิดจอง “วัคซีนซิโนฟาร์ม” สำหรับประชาชนทั่วไปรอบแรกจำนวน 40,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ของวันนี้ เป็นต้นไปผ่าน 2 ช่องทางคือ “www.sinopharm.cra.ac.th” และทางแอปพลิเคชั่น “CRA SINOP” สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง “เพลย์สโตร์” และ “แอพพ์สโตร์”

โดยจะทั้ง 40,000 คน จะเริ่มจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ “10 จังหวัดสีแดงเข้ม” คือ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา , ยะลา , ปัตตานี และนราธิวาส

วัคซีนซิโนฟาร์ม 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) รับวัคซีน 2 โดส และราชวิทยากลัยจุฬาภรณ์บริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส (1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์)

โดยวันนี้ได้มีประชาชนเข้าไปลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และพบว่าเมื่อเข้าไปสมัครแล้วกลับพบว่ามีการการจองเต็มตั้งแต่ 08.00 น.