สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 ม.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 8,077 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,720 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 209 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 107,979 ราย หายป่วยกลับบ้าน 5,255 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 58,772 ราย กำลังรักษา 82,210 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,331,414 ราย หายป่วยแล้ว 2,227,266 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 21,938 ราย