สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 20,902 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,754 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 148 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 960,996 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,208 ราย หายป่วยสะสม 747,901 ราย กำลังรักษา 205,946 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 301 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 8,586 ราย