เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งบุคคลมาเป็นเลขาธิการพรรค รองเลขาธิการพรรค และนายทะเบียนสมาชิกพรรค คนใหม่ แทนกลุ่ม ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ถูกขับพ้นจากสมาชิกพรรค ว่า ในช่วงเดือน เม.ย.พรรค พปชร.จะมีการประชุมใหญ่สามัญพรรค โดยมีวาระรับรองงบการเงิน และรายงานการดำเนินงานของพรรค และสามารถนำเรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการพรรคฯ รองเลขาธิการ และนายทะเบียนพรรค เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้สมาชิกรับรองได้ โดยระหว่างรอการประชุมใหญ่ฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. สามารถใช้ดุลพินิจแต่งตั้งบุคคลให้มารักษาการในตำแหน่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหัวหน้าพรรคว่าจะพิจารณาอย่างไร

นอกจากนี้ นายไพบูลย์ ยืนยันไม่กังกลกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ไต่สวนและวินิจฉัย กรณีที่พรรค พปชร.มีมติขับ 21 ส.ส.จากสมาชิกพรรค เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยข้อบังคับพรรค และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ เนื่องจากทุกอย่างปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 54 (5)

ส่วนประเด็นนายศรีสุวรรณ ระบุว่า หากพบว่าพรรค พปชร.ดำเนินการฝ่าฝืน อาจเข้าข่ายผิด พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92(2) ฐานกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อาจส่งผลถึงขั้นยุบพรรคได้นั้น นายไพบูลย์ ย้ำว่ากรณีของพรรค พปชร.ไม่มีการดำเนินการใดๆที่เข้าข่ายความผิดดังกล่าว จึงไม่ใช่เหตุที่จะร้องให้ยุบพรรค.