เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมฮักเขาใหญ่ ร่วมกับเครือข่าย สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารปากช่อง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ได้ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดกิจกรรมเนื่องในงาน “60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทย มรดกโลก”

โดยร่วมกันระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 120 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ที่อดทนเสียสละในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 60 ปี ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทุกคนได้อุทิศตัวเพื่อดำเนินการป้องกันปราบปราม งานวิชาการ การดูแลสัตว์ป่า และการท่องเที่ยว โดยได้รับความกรุณาจากเครือข่ายต่างๆ

โดย ชมรมฮักเขาใหญ่ ที่เป็นองค์กรเครือข่ายรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่บุตรหลานผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 120 ทุน ถือเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ได้ปฏิบัติงาน และยังมีกิจกรรมครบรอบ 60 ปี ตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรม พาน้องท่องป่าเขาใหญ่ ครบรอบ 60 ปี พาเด็กนักเรียนรอบเขาใหญ่ เรียนรู้ผืนป่ามรดกไทย มรดกโลก อนุรักษ์ ดูแลรักษาในชนรุ่นหลัง และกิจกรรมนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าเรื่อง 2505 อดีตสู่ปัจจุบัน 60 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกไทย มรดกโลก เป็นต้น